From Pixelmon Wiki
This page is a translated version of the page Breeding and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎français • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Šlechtění je proces, při kterém se dva pokémoni rozmnožují. Výsledkem je pokémon na úrovni 1. Pro šlechtění jsou potřeba dva pokémoni opačného pohlaví ze stejné Egg Group. Ti spolu vytvoří vejce, ve kterém je malý pokémon. Druh pokémona ve vejci závisí na matce, dítě je základní evoluční formou matky. Například je-li matka Venusaur, ve vejci bude malý Bulbasaur.

Výjimky

Začínáme

Ranch block

Na šlechtění pokémonů potřebujeme ranch block.Flower Pot

PC

PistonRanch Block


Jakmile položíme ranch block, můžeme do něj umístit až šest pokémonů ze svého PC (nemůžeme umístit pokémony které máme u sebe). Pokémoni v ranch bloku se budou pohybovat ve čtverci 9x9 kolem bloku, a pokud je mezi nimi alespoň jeden pár slučitelných pokémonů, začne proces páření. Množit se může i více párů zároveň.

Proces páření

Aby se dva slučitelní pokémoni mohli rozmnožit, musí se do sebe nejdříve zamilovat. Aby se tak stalo, musí v dosahu ranch bloku být vhodné prostředí, pro dosažení tohoto musíme do oblasti dosahu ranch bloku položit dostatek bloků podle typů pokémonů uvnitř. Na biomu nezáleží. Pokud poblíž nebude dost vhodných bloků pro oba pokémony, nemohou se pářit.

Pokud šlechtíme pokémona s dvěma typy, budou ho uspokojovat bloky spojené s kterýmkoli z jeho typů, ale každý jednotlivý blok přispěje méně než pokémonovi s jediným typem. Ve většině případů vzácnější bloky zvyšují spokojenost pokémonů více než ty obyčejnější.

Ranch blok počítá jako prostředí nejvýše položené bloky které jsou položené maximálně 3 bloky nad úrovní ranch bloku.

Pro zjednodušení tvorby vhodného prostředí je možné umístit ranch blok do biomu, který už bloky odpovídající typům šlechtěných pokémonů obsahuje, ale není to nutné. Dosah ranch bloku, a tím počet bloků započítaných jako prostředí lze zvýšit vylepšeními ranch bloku, která lze získat jako speciální dropy. Maximální dosah ranch bloku je 15x15, pro dosažení potřebujeme celkem 20 vylepšení.

Podrobnější vysvětlení toho, jak prostředí ovlivňuje šlechtění a celý seznam bloků pro každý typ pokémona je na této stránce.

Once both Pokémon are satisfied with their environment, they will automatically begin to accumulate affection for each other. The progress of their affection can be roughly gauged by the color of the hearts that emanate from the Pokémon, with red hearts being required to produce Eggs.

Level Heart color
0 No hearts
1 Gray Heart.pngGray
2 Purple Heart.pngPurple
3 Blue Heart.pngBlue
4 Yellow Heart.pngYellow
5 Red Heart.pngRed

The more suitable blocks there are in the ranch block's range, the faster the Pokémon will accumulate affection for each other. A general indicator of how suitable the environment is to the Pokémon can be displayed by interacting with the Pokémon. The possible text can be displayed is listed below.

Text Meaning Duration of breeding process Duration per breeding level
"Pokémon 1 has no one to fall in love with!" There is only one Pokémon in the ranch block. N/A N/A
"Pokémon 1 doesn't get along well with anyone here!" There are no other Pokémon in the ranch block that this Pokémon can breed with. N/A N/A
"Pokémon 1 has a crush on Pokémon 2, but doesn't feel comfortable in this environment!" Unsuitable environment. Pokémon already in love will start losing love for each other. N/A -30 minutes (loses affection)
"Pokemon 1 likes Pokémon 2 a tiny bit more every day!" Suitable environment 2 hours, 30 minutes 30 minutes
"Pokémon 1 is more attracted to Pokémon 2 every day!" Suitable environment 1 hour, 15 minutes 15 minutes
"Pokémon 1's love for Pokémon 2 grows rapidly every day!" Suitable environment 50 minutes 10 minutes
"Pokémon 1 falls madly in love with Pokémon 2 every single day!" Suitable environment 37½ minutes 7½ minutes
"Pokémon 1 loves Pokémon 2 as much as possible!" The two Pokémon have produced an Egg in the ranch block. N/A N/A
A ranch block with an Egg inside of it

It is also possible to immediately advance Pokémon by a breeding level by using Isi's Silver Hourglass or Isi's Golden Hourglass, obtainable from special drops. The breeding process will continue even if the chunk is unloaded.

Jakmile se do sebe pokémoni plně zamilují, vytvoří vejce, které bude viditelné na ranch bloku. Jakmile si je hráč vezme, bude umístěno buď do skupiny u hráče nebo, pokud je zaplněna, do PC hráče. Po odebrání vejce započne proces páření mezi rodiči znovu od nuly.

Pokud je ranch blok zničen, veškerý postup bude ztracen, včetně zamilovanosti pokémonů uvnitř a vylepšení randh bloku. Pokémoni budou vráceni do PC hráče.

Líhnutí

Po získání vejce z ranch bloku musí hráč chodit, než se pokémon vylíhne. Uvnitř PC se nemůže vylíhnout a čas strávený uvnitř dobu líhnutí nijak neovlivní. Na obrazovce s souhrnnými informaceni o vajíčku je místo obvyklých informací pouze indikátor toho, kdy se zhruba vylíhne. Vejce se nemohou účastnit boje.

Po uběhnutí dostatečného počtu kroků se z vejce vyklube pokémon, přičemž krok je čas, za který přejdete dva bloky. Zrychlení pohybu, jako například ježdění na pokémonovi zkracují dobu líhnutí. Počet kroků pro vylíhnutí závisí na druhu pokémona ve vejci a nastavení "stepsPerEggCycle" v konfiguraci módu.

Pokud má hráč ve skupině u sebe pokémona s Flame Body nebo Magma Armor, vajíčka u něj se vylíhnou dvakrát rychleji. Efekty se nesčítají, pokud máte u sebe více pokémonů s těmito schopnostmi, rychlost líhnutí bude stejná jako kdybyste u sebe měli jen jednoho.

Z vejce se vyklube pokémon na úrovni 1. Hráč jej poté může používat v boji a trénovat jako jakéhokoli jiného pokémona.

Dědičnost

Rodiče můžou předat svému dítěti několik vlastností.

IVs

 • Dítě zdědí po svých rodičích tři náhodné IVs. Tyto IVs se nemůžou překrývat, tj. matka a otec nemohou předat stejný stat IV.
 • Některé držené předměty mohou ovlivnit zděděné IVs. Tyto předměty jsou vypsány v tabulce níže.

Pokébal

 • Pokud není matka v Masterbalu nebo Cherish Ballu, budu její dítě ve stejném pokébalu jako ona. Otcův pokébal nemůže být zděděn.

Vzrůst

 • Vzrůst dítěte závisí na vzrůstu rodičů. Dítě má takovou velikost, jaká je mezi velikostmi rodičů (například Ordinary je mezi Small a Huge) Kromě tohoto průměru velikostí rodičů může mít také velikost, která je hned vedle této průměrné. Pokud tedy budeme mít rodiče o velikosti např. Runt a Giant, dítě může mít velikost Ordinary, Small a Huge. I dítě rodičů stejného vzrůstu tedy může mít jinou velikost než jeho rodiče. Páření dvou rodičů stejného vzrůstu je jedinou možností, jak získat pokémony extrémních velikostí: dva rodiče velikosti Enormous mohou mít dítě o velikosti Ginormous, dva rodiče velikosti Pygmy mohou mít dítě o velikosti Microscopic. Dítě má šanci 1/3, že bude mít extrémní velikost.

Schopnosti

Níže uvedené platí jak pro normální, tak pro skryté Schopnosti.

 • Dítě má 80% šanci na zdědění schopnosti po své matce. Pokud je přítomna matka, otcova schopnost nemá žádnou šanci na přenesení.
 • Pokud se sameček páří s Dittem, samečkova schopnost má 60% šanci na přenesení.

Šance 1/150 na získání skryté schopnosti není při šlechtění přítomna. Pokud skrytá schopnost nemůže být zděděna po rodiči, dítě ji mít nebude.

Poznámka: Dědičnost schopností záleží pouze na slotu pro schopnost pokémona, ne na samotné schopnosti. Pokud jsou schopnosti získány legitimně a neupraveny vnějšími nástroji na editování, tak to není problém, ale nesprávné editace schopností pokémona bez změny jejich slotu pro schopnost způsobí, že při procesu šlechtění bude pro dědičnost použita jejich původní, neupravená schopnost. Více informací můžete najít zde.

Útoky z vajíčka

Pokud matka nebo otec umí některé útoky, jejich dítě je může zdědit přestože se je obvykle nemůže naučit.

 • Pokud matka nebo otec (nebo oba) znají některé útoky z vajíčka specifické pro daný druh pokémona (Egg moves), dítě je zdědí. Většinu z těchto útoků se pokémon nemůže naučit jiným způsobem.
 • Pokud otec umí nějaké útoky, které se dítě může naučit pomocí TM nebo HM, dítě je zdědí.
 • Pokud matka i otec umí útok, který se dítě může naučit po dosažení určité úrovně, dítě je zdědí. Díky tomu může znát útoky, které se daný druh pokémona může naučit až na vyšších úrovních.

Splňují-li tato kritéria více než čtyři útoky, prioritu mají kritéria uvedená výše. Pokud může dítě zdědit více než čtyři útoky z vajíčka (Egg moves), útoky matky mají prioritu.

Pokud Pikachu nebo Raichu drží při páření Light Ball, dítě (Pichu) bude po narození znát útok Volt Tackle. Na tom, jestli jej umí jeho rodiče, nezáleží.

Předměty

Některé držené předměty ovlivňují dědičnost některých vlastností rodičů.

 • Grid Destiny Knot.pngDestiny Knot: Pokud jej drží některý z rodičů, dítě zdědí pět náhodných IV místo tří.
 • Grid Everstone.pngEverstone: Pokud jej drží některý z rodičů, dítě zdědí povahu toho rodiče, který Everstone drží.
 • Power předměty: Pokud některý z rodičů drží jeden z Power předmětů, dítě zdědí stat IV odpovídající danému předmětu od rodiče, který tento předmět drží. Pokud tedy například otec držící Power Weight má 25 HP IV, dítě bude mít také 25 HP IV. Pokud dáme oběma rodičům rozdílný Power předmět, dítě zdědí od obou rodičů odpovídající IV. Pokud drží oba rodiče stejný Power předmět, dítě zdědí tento stat IV od náhodně vybraného z rodičů.
Stat Power předmět
HP Grid Power Weight.pngPower Weight
Attack Grid Power Bracer.pngPower Bracer
Defense Grid Power Belt.pngPower Belt
Special Attack Grid Power Lens.pngPower Lens
Special Defense Grid Power Band.pngPower Band
Speed Grid Power Anklet.pngPower Anklet

Ostatní

 • Pokud rodiče mají rozdílné první trenéry, jejich potomek má dvojnásobnou šanci, že bude Shiny.

Konfigurace

 • "allowBreeding": Pokud je zde nastaveno "false", ranch bloky nemohou být vyrobeny a položeny.
 • "allowRandomBreedingEggsToBeLegendary": Tímto nastavením je možné povolit tvoření vejcí legendárních pokémonů při páření dvou Dittů.
 • "breedingTicks": Jak dlouho trvá pokémonovi pokrok z jedné úrovně šlechtění na druhou při průměrné rychlosti páření ("Pokémon 1 is more attracted to Pokémon 2 every day!"). 20 ticků = 1 sekunda.
 • "numBreedingStages": Počet úrovní šlechtění potřebných pro vytvoření vejce.
 • "stepsPerEggCycle": Cykly vejce určují, kolik kroků je potřeba ujít, aby se vejce vylíhlo. Čím nižší hodnota, tím kratší dobu trvá líhnutí.
 • "useBreedingEnvironment": Jestli je páření ovlivněno prostředím kolem ranch bloku. Pokud nastaveno na "false", rychlost páření je vždy "Pokémon 1 is more attracted to Pokémon 2 every day!"

Zajímavosti

V dřívějších vývojových verzích Pixelmonu byl proces šlechtění jiný, než jaký je nyní. Tato původní metoda šlechtění nebyla nikdy vydána veřejně a byla nahrazena nynějším způsobem před jeho veřejnou publikací.

Původní metoda šlechtění

© 2014 - 2020 Pixelmon Mod